Home / Tag Archives: thủ thuật wordpress

Tag Archives: thủ thuật wordpress

Hướng dẫn thay đổi giao diện đăng nhập trang admin trong WordPress mới nhất

Hướng dẫn thay đổi giao diện đăng nhập trang admin trong WordPress mới nhất

Hướng dẫn thay đổi giao diện đăng nhập trang admin trong WordPress mới nhất Đầu tiên là thay đổi logo WordPress trong trang login Thêm vào file functions.php đoạn code sau: [crayon-5f9009d75a2d4562414849/] Nhớ thay đường dẫn ảnh mà bạn muốn đổi. Và bạn có thể dùng Firebug để xem và thay đổi, thêm bớt …

Xem thêm