Bài Viết Mới

December, 2017

November, 2017

October, 2017

September, 2017

  • 29 September

    Hướng dẫn tối ưu wordpress giúp tăng tốc cho website

    Hướng dẫn tối ưu wordpress giúp tăng tốc Website

    0.0 00 Một số thủ thuật tối ưu wordpress giúp tăng tốc cho website I. Các Tools online để kiểm tra tốc độ. 1. Test trên developers của google http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 2. Pingdom http://tools.pingdom.com/fpt/ 3. Gtmetrix http://gtmetrix.com/ II. Nén file tối ưu cho website. 1. Nén các file CSS. http://www.csscompressor.com/ Ví …

    Xem thêm

August, 2017