Home / Tổng hợp kiến thức Wordpress / Hướng dẫn tối ưu wordpress giúp tăng tốc cho website

Hướng dẫn tối ưu wordpress giúp tăng tốc cho website

Một số thủ thuật tối ưu wordpress giúp tăng tốc cho website

I. Các Tools online để kiểm tra tốc độ.
1. Test trên developers của google
http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Hướng dẫn tối ưu wordpress giúp tăng tốc Website
2. Pingdom
http://tools.pingdom.com/fpt/

Hướng dẫn tối ưu wordpress giúp tăng tốc Website

3. Gtmetrix
http://gtmetrix.com/

Hướng dẫn tối ưu wordpress giúp tăng tốc Website

II. Nén file tối ưu cho website.
1. Nén các file CSS.
http://www.csscompressor.com/
Ví dụ style.css của các bạn có dạng.
#container {
background: #fff;
float: left;
padding: 20px 0 30px 0;
width: 100%;
z-index: 100;
}
Sau khi nén nó có dạng
#container{background:#fff;float:left;width:100%;z-index:100;padding:20px 0 30px}
Giúp loại bỏ khoản trắng, xuống dòng và các kí tự thừa. giảm được tầm 30-50% size của file css đó các bạn.

2. Nén file Java Scipt JS.

http://javascriptcompressor.com/
http://compressorrater.thruhere.net/
cũng giống như css ở trên giúp loại bỏ ký tự thừa và các định nghĩa giống nhau trong JS.

3. Nén HTML và PHP
Cái này không quan trọng như sẵn viết thì giới thiệu luôn.
đồ chơi: http://htmlcompressor.com/compressor/

4. Chơi Plugin WP Minify
http://wordpress.org/plugins/wp-minify/
Đó là cách làm bằng tay mà mình hay dùng còn nếu dùng Plugin thì bạn cài thêm thằng WP Minify là nó có thể đảm nhiệm hết các vai trò ở trên.

III. Nén tối ưu hoá hình ảnh nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng.
1. Công cụ trực tuyến
http://compressnow.com/
Đối với các hình ảnh thô chưa được tối ưu có thể giảm đến 70-80% đó các cậu.
Click vào Multiple Images để tối ưu nhiều file cùng 1 lúc.

Hoặc các bạn có thể tải từng file hình đã tối ưu của thằng http://gtmetrix.com/ đã giới thiệu ở trên. bằng cách click vào Optimize images rồi tải từng cái hình đã được tối ưu, đổi tên cho giống với hình trên host rồi up đè lên.

2. Sử dụng Plugin WP Smush.it
Tiếp theo là dùng Plugin để tối ưu hàng loạt file image đã up lên host dành cho người lười nhưng mình thấy cái này nó tối ưu không bằng 2 cái trên
Nói đến tối ưu thì chắc mọi người đều biết đến cái này:
http://wordpress.org/plugins/wp-smushit/
vào Add Plugin gõ WP Smush.it rồi cài vào.
Muốn tối ưu tất cả hình ảnh trên thư mục upload thì vào Media – Bulk Smush.it – Click “Run all my images through WP Smush.it right now” là xong.
Còn muốn rối ưu từng hình thì vào Library

IV. Sử dụng Cache và bật nén Gzip.
1. Gzip.
Đơn giản là nén website của bạn lại trước khi tải xuống và trình duyết sẽ tự giải nén để đọc vậy trong WordPress mình Gzip bằng cách nào ?
a. Sử dụng Plugin WordPress Gzip Compression
http://wordpress.org/plugins/wordpre…p-compression/
nhưng nếu kiếm tra bằng PageSpeed Insights nó vẫn bảo bạn bật nén Gzip thì có vẻ như cái Plugin đó không hiệu quả, xoá plugin này đi và chuyển sang làm cách khác.
b. Thêm đoạn code này vào file .htaccess
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-js
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
</IfModule>

2. Cache
Hiện tại đa số AE đều sử dụng WP Super Cache nên chắc không cần phải hướng dẫn lại đâu nhỉ.
http://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/

Nguồn : forum.idichvuseo.com

Bài viết hay

Thêm danh mục con vào Element Title trong UX Builder của theme Flatsome

5.0 03 Thêm danh mục con vào Element Title trong UX Builder của theme Flatsome …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *