Home / Tổng hợp kiến thức Wordpress / Hướng dẫn thay đổi giao diện đăng nhập trang admin trong WordPress mới nhất

Hướng dẫn thay đổi giao diện đăng nhập trang admin trong WordPress mới nhất

Hướng dẫn thay đổi giao diện đăng nhập trang admin trong WordPress mới nhất

Đầu tiên là thay đổi logo WordPress trong trang login

Thêm vào file functions.php đoạn code sau:

Nhớ thay đường dẫn ảnh mà bạn muốn đổi. Và bạn có thể dùng Firebug để xem và thay đổi, thêm bớt những thuộc tính CSS, căn chỉnh sao cho hình ảnh của bạn hiển thị đẹp nhất với: #login h1 a

Đổi đường dẫn ảnh đến wordpress.org trong trang login

Thêm vào file functions.php đoạn code sau:

Bạn có thể thay home_url(‘/’) bằng đường link khác tuỳ ý.

Đổi tiêu đề (title) của ảnh trong trang login website WordPress

Thêm vào file functions.php đoạn code sau:

Có thể thay đổi get_bloginfo(‘title’ , ‘display’) thành tiêu đề tuỳ bạn chọn.

Thay đổi đường dẫn trang login website WordPress

  • wp_login_url

Cho phép bạn thay đổi đường dẫn mặc định của trang đăng nhập.

Thêm vào file functions.php đoạn code sau:

  • login_redirect

Dùng để chuyển hướng người dùng sau khi họ đăng nhập thành công. Ví dụ sau khi đăng nhập thành công thì chuyển họ về trang profile.

Thêm vào file functions.php đoạn code sau:

Giao diện trang login website WordPress sau khi thiết kế và tuỳ chỉnh lại

Hướng dẫn thay đôi giao diện đăng nhập trang admin trong WordPress mới nhấtChúc các bạn thành công.

Nguồn : http://nhatdesign.com/wordpress-development/tuy-bien-giao-dien-dang-nhap-admin-wordpress.html

Bài viết hay

Thêm danh mục con vào Element Title trong UX Builder của theme Flatsome

5.0 03 Thêm danh mục con vào Element Title trong UX Builder của theme Flatsome …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *