Home / Tag Archives: cài đặt và sử dụng xampp

Tag Archives: cài đặt và sử dụng xampp

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng xampp

hướng dẫn cài đặt và sử dụng xampp

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng xampp Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như phpMyAdmin. Không như Appserv, Xampp có chương trình quản lý khá tiện lợi, cho phép chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các …

Xem thêm